Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2008

Taseet (1000 €) sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta (%)
  30.6.2007 30.6.2008 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 5 093,3 7 033,7 38,1
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 133 566,2 66 946,8 -49,9
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 28 496,6 1 618,8 -94,3
  09 0 Saamistodistukset 37 815,7 33 512,6 -11,4
  11 4 Osakkeet ja osuudet 56 214,1 31 501,4 -44,0
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 071,8 136,5 -87,3
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 16 091,4 16 973,4 5,5
  15 8 Johdannaissopimukset 1 398,4 0,0 -100,0
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 8 367,5 6 318,2 -24,5
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 5 153,8 8 023,1 55,7
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
  23 8 Muut varat 96 034,1 21 251,2 -77,9
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 39 115,5 29 058,6 -25,7
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 31,0 622,0 (X)
  39 6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 428 449,2 222 996,3 -48,0
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 220 407,3 59 345,6 -73,1
  43 2 Velat luottolaitoksille 10 994,7 145,3 -98,7
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 7 675,3 5263,0 -31,4
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 0,0 0,0
  48 7 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 17 129,7 0,0 -100,0
  50 2 Muut velat 113 207,1 16 942,6 -85,0
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 67 211,1 36 609,2 -45,5
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 243,6 203,5 -93,7
  57 9 Laskennalliset verovelat 945,8 182,0 -80,8
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 69,8 308,1 341,4
  65 9 OMA PÄÄOMA 207 972,3 163 342,4 -21,5
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 54 288,9 31 268,2 -42,4
  6520 3 Ylikurssirahasto 19 753,3 9 918,2 -49,8
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 327,4 625,6 -52,9
  6535 0 Vapaat rahastot 5 331,4 24 717,6 363,6
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto/tappio 49 546,0 69 649,1 40,6
  6545 2 Tilikauden voitto/tappio 77 725,3 27 163,7 -65,1
  69 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 428 449,2 222 996,3 -48,0
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 41 217,6 1 347,9 -96,7
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 30 313,1 225 -99,3
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 10 904,5 1 122,9 -89,7

(X) suurempi kuin 999,9,%

Päivitetty 3.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2008, Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2008/02/spy_2008_02_2008-10-03_tau_002.html