Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.10.2008

Värdepappersföretagens provisionsintäkter sjönk i början av året

Värdepappersföretagens provisionsintäkter uppgick under januari-juni år 2008 till 121 miljoner euro. Provisionsintäkterna minskade med 39 procent jämfört med motsvarande period år 2007. Under det andra kvartalet år 2008 uppgick provisionsintäkterna till 63 miljoner euro, vilket är 11 procent mer än under första kvartalet och 41 procent mindre än under andra kvartalet år 2007.

Merparten av värdepappersföretagens intäkter är provisionsintäkter. De viktigaste källorna för provisionsintäkter var under januari-juni kapitalförvaltning och värdepappersförmedling, som sammanlagt utgjorde 77 procent av provisionsintäkterna. Värdepappersföretagens rörelsevinst var under januari-juni 38 miljoner euro, dvs. 63 procent mindre än under motsvarande period året innan.

Statistiken över det andra kvartalet år 2008 omfattar 45 värdepappersföretag som verkar i Finland och som har erhållit koncession från Finansinspektionen. Under kvartalet inledde fyra värdepappersföretag sin verksamhet, medan ett värdepappersföretag lade ned verksamheten. Under senare hälften av år 2007 skedde flera betydande nedläggningar, vilket försvårar en jämförelse av uppgifterna för år 2008 med uppgifterna för år 2007.

Årsförändringar av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal fr.o.m. år 2001

Källa: Värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar 1.1-30.6.2008, Monetära finansinstitut 2:a kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Niina Suutarinen (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 3.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2008/02/spy_2008_02_2008-10-03_tie_001_sv.html