Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-30.9.2007 ja 1.1.-30.9.2008

Tuloslaskelmat (1000 €) sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta (%) 1.1.2007-
30.9.2007
1.1.2008-
30.9.2008
muutos- %
  
 
  27 9 Palkkiotuotot 279 572,80 166 982,8 -40,3
  29 3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 6 457,10 -1 899,7 *)
  37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 4 974,70 2 802,9 -43,7
  41 9 Korkotuotot 7 289,80 4 460,8 -38,8
  42 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 1 780,10 -71,8 *)
  43 9 Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
  44 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 62,9 189,5 201,3
  47 1 Liiketoiminnan muut tuotot 26 022,70 10 889,9 -58,2
  49 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 326 160,10 183 354,4 -43,8
  51 9 Palkkiokulut 67 923,80 43 586,6 -35,8
  53 3 Korkokulut 2 611,70 1 529,0 -41,5
  55 8 Hallintokulut 97 962,30 80 225,4 -18,1
  57 2 Poistot ja arvonalent. aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 2 585,90 2 510,2 -2,9
  59 6 Liiketoiminnan muut kulut 9 133,50 9 764,2 6,9
  61 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0,0 0,0 0,0
  63 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 15,4 0,0 -100,0
  67 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 145 927,50 45 739,0 -68,7
  73 5 Tilinpäätössiirrot 15,2 -86,7 *)
  75 0 Tuloverot 35 721,60 12 453,6 -65,1
  76 9 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 110 221,10 33 198,7 -69,9
  85 0 Muut kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 307,5 0,0 -100,0
  89 4 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 110 528,60 33 198,7 -70,0

*) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä.

Päivitetty 9.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2008, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-30.9.2007 ja 1.1.-30.9.2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2008/03/spy_2008_03_2008-12-09_tau_001.html