Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 9.12.2008

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst minskade under januari-september

Merparten av värdepappersföretagens intäkter är provisionsintäkter. Under januari-september 2008 var värdepappersföretagens provisionsintäkter 167 miljoner euro, dvs. 40 procent mindre än under motsvarande period år 2007. Under det tredje kvartalet uppgick provisionsintäkterna till 46 miljoner euro, vilket är 27 procent mindre än under årets andra kvartal och 43 procent mindre än under det tredje kvartalet året innan. De viktigaste källorna för provisionsintäkter var under januari-september kapitalförvaltning och värdepappersförmedling, som sammanlagt utgjorde 77 procent av provisionsintäkterna.

De kumulativa nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet blev negativa under det tredje kvartalet - för första gången på nästan fyra år. Intäkterna från investeringstjänster uppgick totalt till 183 miljoner euro under januari-september. Rörelsevinsten var 46 miljoner euro, dvs. 69 procent mindre än under motsvarande period året innan.

Statistiken över det tredje kvartalet år 2008 omfattar 45 värdepappersföretag som verkar i Finland och som har erhållit koncession från Finansinspektionen. Under innevarande år har sex nya värdepappersföretag inlett sin verksamhet, medan ett värdepappersföretag har lagt ned sin verksamhet. Under senare hälften av år 2007 skedde flera betydande nedläggningar, vilket försvårar en jämförelse av uppgifterna för år 2008 med uppgifterna för år 2007.

Årsförändringar av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal fr.o.m. år 2001

Källa: Värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar 1.1-30.9.2008, Monetära finansinstitut 3:e kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Niina Suutarinen (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 9.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2008/03/spy_2008_03_2008-12-09_tie_001_sv.html