Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-31.12.2007 ja 1.1.-31.12.2008

Tuloslaskelmat (1000 €) sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta (%) 1.1.2007-
31.12.2007
1.1.2008-
31.12.2008
muutos- %
  
 
  27 9 Palkkiotuotot 371 639,5 235 167,0 -36,7
  29 3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 5 507,7 -2 596,2 *)
  37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 4 978,1 2 764,1 -44,5
  41 9 Korkotuotot 9 685,8 5 518,9 -43,0
  42 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 1 792,1 -1 127,9 *)
  43 9 Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
  44 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 78,2 201,5 157,7
  47 1 Liiketoiminnan muut tuotot 27 501,1 15 262,6 -44,5
  49 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 421 182,5 255 190,0 -39,4
  51 9 Palkkiokulut 91 424,7 57 940,5 -36,6
  53 3 Korkokulut 3 150,6 2 280,5 -27,6
  55 8 Hallintokulut 134 645,1 118 869,3 -11,7
  57 2 Poistot ja arvonalent. aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 3 476,6 3 945,7 13,5
  59 6 Liiketoiminnan muut kulut 12 352,9 16 142,2 30,7
  61 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0,0 29,3 (Z)
  63 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 49,0 209,1 326,7
  67 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 176 083,6 55 773,4 -68,3
  73 5 Tilinpäätössiirrot -1 746,2 -1 068,2 -38,8
  75 0 Tuloverot 43 168,3 16 166,2 -62,6
  76 9 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 131 169,1 38 538,9 -70,6
  85 0 Muut kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -7 265,9 -313,3 -95,7
  89 4 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 123 903,2 38 225,6 -69,1

*) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä.
(Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Päivitetty 1.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2008, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-31.12.2007 ja 1.1.-31.12.2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2008/04/spy_2008_04_2009-06-01_tau_001.html