Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Sijoituspalveluyritysten tase 31.12.2008

Taseet (1000 €) sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta (%)
  31.12.2007 31.12.2008 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 8 735,7 16 942,2 93,9
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 69 788,0 76 164,7 9,1
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 8 794,1 3 769,5 -57,1
  09 0 Saamistodistukset 58 793,9 39 274,5 -33,2
  11 4 Osakkeet ja osuudet 20 772,3 19 768,5 -4,8
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 135,5 137,6 1,5
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 15 441,4 23 187,0 50,2
  15 8 Johdannaissopimukset 170,5 1 146,4 572,4
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 5 861,8 6 010,8 2,5
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 6 575,6 8 253,8 25,5
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
  23 8 Muut varat 29 060,7 18 378,5 -36,8
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 37 882,1 26 234,5 -30,7
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 223,8 217,8 -2,7
  39 6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 262 235,4 239 485,8 -8,7
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 77 612,4 63 981,9 -17,6
  43 2 Velat luottolaitoksille 294,5 1 716,5 482,9
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 6 033,4 3 077,8 -49,0
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 0,0 0,0
  48 7 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 170,5 1 146,4 572,4
  50 2 Muut velat 14 799,1 15 326,4 3,6
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 54 339,7 42 198,2 -22,3
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 1 231,3 205,6 -83,3
  57 9 Laskennalliset verovelat 743,8 311,0 -58,2
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 308,1 56,1 -81,8
  65 9 OMA PÄÄOMA 184 315,0 175 448,0 -4,8
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 26 347,0 33 061,3 25,5
  6520 3 Ylikurssirahasto 9 918,1 9 332,4 -5,9
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
  6530 5 Muut sidotut rahastot 2 205,7 895,9 -59,4
  6535 0 Vapaat rahastot 22 123,4 32 121,6 45,2
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto/tappio 41 738,8 62 851,5 50,6
  6545 2 Tilikauden voitto/tappio 81 982,0 37 185,4 -54,6
  69 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 262 235,4 239 485,8 -8,7
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 43 584,1 1 182,9 -97,3
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 2 151,9 82,7 -96,2
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 41 432,2 1 100,2 -97,3

Päivitetty 1.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2008, Sijoituspalveluyritysten tase 31.12.2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2008/04/spy_2008_04_2009-06-01_tau_002.html