Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.6.2009

Värdepappersföretagens rörelsevinst minskade med nästan 70 procent

År 2008 var värdepappersföretagens rörelsevinst 56 miljoner euro. Rörelsevinsten minskade med 68 procent jämfört med året innan. Värdepappersföretagens provisionsintäkter var 235 miljoner euro, 37 procent mindre än år 2007. De viktigaste källorna för provisionsintäkter var kapitalförvaltning och värdepappersförmedling, som utgjorde 74 procent av provisionsintäkterna. Intäkterna från investeringstjänster uppgick totalt till 255 miljoner euro.

Värdepappersföretagens största kostnadspost var administrationskostnaderna, som uppgick till 119 miljoner under år 2008, men som dock var 12 procent mindre än föregående år. Av administrationskostnaderna var nästan två tredjedelar personalkostnader. Den andra största kostnadsposten var provisionskostnaderna som uppgick till 58 miljoner euro, vilket var 37 procent mindre än år 2007.

Statistiken för år 2008 omfattar 52 värdepappersföretag som har erhållit koncession av Finansinspektionen. Under året lade två företag ned sin verksamhet som självständigt värdepappersföretag och 12 inledde sin verksamhet. Under senare hälften av år 2007 gjordes flera betydande nedläggningar av värdepappersföretag, vilket försvårar en jämförelse av uppgifterna för år 2008 med uppgifterna för år 2007.

Värdepappersföretagens rörelsevinst åren 1998-2008

Källa: Värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar 1.1-31.12.2008, Monetära finansinstitut 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 1.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2008/04/spy_2008_04_2009-06-01_tie_001_sv.html