Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.6.2009

Värdepappersföretagens intäkter och vinster minskade kraftigt under det första kvartalet

Värdepappersföretagens provisionsintäkter uppgick till 46 miljoner euro under det första kvartalet år 2009. Provisionsintäkterna minskade med 19 procent jämfört med det första kvartalet år 2008. Mer än 90 procent av värdepappersföretagens intäkter bestod av provisionsintäkter. De viktigaste källorna för provisionsintäkter var kapitalförvaltning och värdepappersförmedling. Av dessa minskade intäkterna från värdepappersförmedling mest, minskningen var rentav 45 procent från året innan..

Värdepappersföretagens största kostnadspost är förvaltningskostnader som till största del består av personalkostnader. Förvaltningskostnaderna ökade under januari–mars med en procent jämfört med året innan.

Rörelsevinsten började minska under det sista kvartalet år 2007 och minskningen fortsatte ytterligare. Värdepappersföretagens sammanlagda rörelsevinst uppgick till 8 miljoner euro under det första kvartalet år 2009. Detta är 57 procent mindre än året innan. Mer än hälften av värdepappersföretagen visade ett negativt resultat under det första kvartale.I slutet av mars 2009 verkade i Finland 56 värdepappersföretag som har erhållit koncession av Finansinspektionen. Tre värdepappersföretag inledde sin verksamhet medan ett företag lade ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2009.

I slutet av mars 2009 verkade i Finland 56 värdepappersföretag som har erhållit koncession av Finansinspektionen. Tre värdepappersföretag inledde sin verksamhet medan ett företag lade ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2009.

Årsförändringar av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Årsförändringar av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Källa: Värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar 1.1.–31.3.2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2009/01/spy_2009_01_2009-06-16_tie_001_sv.html