Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.10.2009

Minskningen av värdepappersföretagens intäkter och vinster avtog under det andra kvartalet

Värdepappersföretagens provisionsintäkter uppgick till 56 miljoner euro under det andra kvartalet år 2009. Provisionsintäkterna minskade med 11 procent jämfört med det andra kvartalet år 2008. Minskningen av provisionsintäkterna avtog dock jämfört med det första kvartalet 2009 och jämfört med år 2008.

90 procent av värdepappersföretagens intäkter bestod av provisionsintäkter. De viktigaste källorna för provisionsintäkter var kapitalförvaltning och värdepappersförmedling. Intäkterna av värdepappersförmedlingen började öka under det andra kvartalet, men provisionsintäkterna av kapitalförvaltning minskade fortfarande kraftigt.

Den positivare utvecklingen av intäkterna hos värdepappersföretag jämfört med tidigare påverkades också av att nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet under det andra kvartalet var positiva för första gången sedan det första kvartalet år 2008.

Rörelsevinsten fortsatte att minska. Värdepappersföretagens sammanlagda rörelsevinst uppgick till 15 miljoner euro under det andra kvartalet år 2009. Detta är 16 procent mindre än året innan. Ändå minskade rörelsevinsten med 57 procent ännu under det första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal året innan. Nästan 40 procent av värdepappersföretagen hade ett negativt resultat under januari-juni.

I slutet av juni 2009 verkade i Finland 61 värdepappersföretag som har erhållit koncession av Finansinspektionen. Två värdepappersföretag lade ned sin verksamhet och 12 inledde sin verksamhet under det första halvåret 2009.

Årsförändringar av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Årsförändringar av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 1.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2009/02/spy_2009_02_2009-10-01_tie_001_sv.html