Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 8.12.2009

Värdepappersföretagens provisionsintäkter började öka under det tredje kvartalet

Värdepappersföretagens provisionsintäkter uppgick till 53 miljoner euro under det tredje kvartalet år 2009. Provisionsintäkterna ökade med 12 procent jämfört med det tredje kvartalet år 2008. Föregående gång provisionsintäkternas förändring var positiv från motsvarande kvartal året innan var för två år sedan, dvs. under det tredje kvartalet år 2007. De sammanräknade provisionsintäkterna för januari–september minskade dock med 7 procent jämfört med året innan.

90 procent av värdepappersföretagens intäkter bestod av provisionsintäkter. När det gäller värdepappersföretag var den viktigaste källan för provisionsintäkter kapitalförvaltning, där provisionsintäkterna ökade med 8 procent under det tredje kvartalet. Till värdepappersföretagens ökade intäkter bidrog den positiva utvecklingen av provisionsintäkter och isynnerhet de ökade nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet.

Också förändringen av rörelsevinsten jämfört med motsvarande kvartal året innan var positiv för första gången sedan det tredje kvartalet 2007. Värdepappersföretagens sammanlagda rörelsevinst uppgick till 15 miljoner euro under det tredje kvartalet. Det här är 65 procent mer än året innan. Den höga tillväxtprocenten påverkades av jämförelseperiodens låga nivå. Trots ökningen av värdepappersföretagens sammanlagda rörelsevinst var rörelsevinsten negativ i 20 värdepappersföretag under det tredje kvartalet.

I slutet av september 2009 verkade i Finland 61 värdepappersföretag som har erhållit koncession av Finansinspektionen. Två värdepappersföretag lade ned sin verksamhet och 12 inledde sin verksamhet under de tre första kvartalen 2009.

Årsförändringar av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Årsförändringar av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2009/03/spy_2009_03_2009-12-08_tie_001_sv.html