Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.6.2010

Den gynnsamma utvecklingen av värdepappersföretagens provisionsintäkter fortsatte under första kvartalet

Under första kvartalet år 2010 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 63 miljoner euro. Provisionsintäkterna ökade med 37 procent jämfört med första kvartalet år 2009. Av värdepappersföretagens intäkter bestod 89 procent av provisionsintäkter. Den viktigaste intäktskällan för provisionsintäkter var kapitalförvaltning, där provisionsintäkterna ökade med 46 procent till 35 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Också värdepappersföretagens kostnader ökade. Den största kostnadsposten var administrationskostnaderna, som steg med 20 procent till 31 miljoner euro under första kvartalet. Administrationskostnaderna utgjordes till största delen av personalkostnader. Den näst största kostnadsposten, provisionskostnader, ökade med 39 procent jämfört med året innan.

Värdepappersföretagens rörelsevinst steg under första kvartalet till 20 miljoner euro. Rörelsevinsten mer än fördubblades jämfört med första kvartalet år 2009. Trots det visade 20 värdepappersföretag av 57 ett negativt rörelseresultat under första kvartalet år 2010.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine (09) 1734 3325

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2010/01/spy_2010_01_2010-06-16_tie_001_sv.html