Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.9.2010

Värdepappersföretagens provisionsintäkter ökade under andra kvartalet

Under andra kvartalet år 2010 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 72 miljoner euro. Provisionsintäkterna ökade med 28 procent jämfört med motsvarande period året innan. Av värdepappersföretagens intäkter bestod 96 procent av provisionsintäkter. Provisionsintäkterna kom främst från kapitalförvaltningen, vars provisionsintäkter ökade med 50 procent till 39 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Utöver provisionsintäkterna ökade också kostnaderna. Den största kostnadsposten var administrationskostnaderna, som steg med 20 procent till 35 miljoner euro under andra kvartalet. Administrationskostnaderna utgjordes till största delen av personalkostnader. Den näst största kostnadsposten, provisionskostnaderna, ökade med 36 procent jämfört med året innan.

Värdepappersföretagens rörelsevinst uppgick till 18 miljoner euro under andra kvartalet. Rörelsevinsten var 21 procent högre än under motsvarande kvartal år 2009. Antalet verksamma värdepappersföretag var 60 under andra kvartalet, 41 av dem genererade ett positivt rörelseresultat.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2010/02/spy_2010_02_2010-09-30_tie_001_sv.html