Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Värdepappersföretag 2019, 3:e kvartalet

Värdepappersföretag 2010, 3:e kvartalet

2010
3:e kvartalet
Offentliggöranden