Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1–31.12.2010, 1000 euroa

  1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2010 Muutos-%
Palkkiotuotot 237 768,6 289 489,3 21,8
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 3 867,6 2 378,2 -38,5
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 041,2 5 086,9 149,2
Korkotuotot 2 809,2 2 082,2 -25,9
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 783,7 15 059,3 (X) 1)
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 65,0 401,6 517,8
Liiketoiminnan muut tuotot 12 243,3 13 309,5 8,7
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 259 578,6 327 807,0 26,3
Palkkiokulut 50 731,5 68 394,1 34,8
Korkokulut 981,9 1 045,3 6,5
Hallintokulut 116 903,7 136 354,8 16,6
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 5 464,4 4 502,3 -17,6
Liiketoiminnan muut kulut 18 315,5 18 075,7 -1,3
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 267,5 817,3 205,5
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,7 25,7 (X) 1)
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 66 913,4 98 591,8 47,3
Tilinpäätössiirrot -144,4 -69,7 -51,7
Tuloverot 15 684,5 20 826,3 32,8
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 51 084,5 77 695,7 52,1
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -6 536,8 -7 326,6 12,1
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 44 547,7 70 369,0 58,0
1) (X) suurempi kin 999,9%

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 5.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1–31.12.2010, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2010/04/spy_2010_04_2011-04-05_tau_002_fi.html