Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 5.4.2011

Värdepappersföretagens resultat förbättrades år 2010

År 2010 var värdepappersföretagens rörelsevinst 99 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med 47 procent jämfört med år 2009. Nästan tre av fyra värdepappersföretag uppnådde ett positivt rörelseresultat år 2010.

Värdepappersföretagens rörelsevinst åren 1998–2010

Värdepappersföretagens rörelsevinst åren 1998–2010

Värdepappersföretagens provisionsintäkter uppgick till 289 miljoner euro, vilket är 22 procent mer än år 2009. Nästan 90 procent av värdepappersföretagens intäkter bestod av provisionsintäkter. De viktigaste källorna för provisionsintäkter var kapitalförvaltning, värdepappersförmedling och övriga provisionsintäkter.

Värdepappersföretagens största kostnadspost var administrationskostnaderna, som år 2010 uppgick till 136 miljoner euro, nästan 17 procent mer än föregående år. Den näst största kostnadsposten, provisionskostnaderna, ökade med 35 procent jämfört med året innan.

I Finland verkade i slutet av år 2010 femtioåtta värdepappersföretag som erhållit koncession av Finansinspektionen. Under året inledde 5 företag sin verksamhet som självständigt värdepappersföretag och 4 upphörde med sin verksamhet. Antalet anställda vid värdepappersföretag uppgick i slutet av år 2010 till 1 037, vilket var 45 personer fler än året innan.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2010/04/spy_2010_04_2011-04-05_tie_001_sv.html