Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.9.2011

Tillväxttakten för värdepappersföretagens provisionsintäkter snabbare under andra kvartalet 2011

Under andra kvartalet år 2011 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 80 miljoner euro. De ökade med 12 procent jämfört med motsvarande period året innan. Detta var en ökning med omkring 17 procent från föregående kvartal. Av värdepappersföretagens intäkter bestod 94 procent av provisionsintäkter. Den viktigaste intäktskällan för provisionsintäkter var kapitalförvaltning, som genererade 45 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Också värdepappersföretagens kostnader ökade. Värdepappersföretagens största kostnadspost var administrationskostnaderna. Under andra kvartalet var administrationskostnaderna 5 procent högre än året innan, dvs. totalt 37 miljoner euro. Administrationskostnaderna utgörs till största delen av personalkostnader. En annan stor kostnadspost, provisionskostnaderna, ökade med 20 procent jämfört med året innan.

Värdepappersföretagens rörelsevinst uppgick till 23 miljoner euro under andra kvartalet. Rörelsevinsten var 24 procent högre än under motsvarande kvartal år 2010. Antalet verksamma värdepappersföretag uppgick i slutet av juni 2011 till 55 företag och av dem visade 37 ett positivt rörelseresultat.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2011/02/spy_2011_02_2011-09-29_tie_001_sv.html