Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 5.4.2012

Värdepappersföretagens resultat försvagades år 2011

År 2011 var värdepappersföretagens rörelsevinst 71 miljoner euro. Rörelsevinsten minskade med 28 procent jämfört med år 2010. År 2011 visade 37 värdepappersföretag ett positivt rörelseresultat.

Värdepappersföretagens rörelsevinst åren 1998–2011

Värdepappersföretagens rörelsevinst åren 1998–2011

Värdepappersföretagens provisionsintäkter uppgick till 281 miljoner euro, vilket är 3 procent mindre än år 2010. Nästan 93 procent av värdepappersföretagens intäkter bestod av provisionsintäkter. De viktigaste källorna för provisionsintäkter var kapitalförvaltning, övriga provisionsintäkter och värdepappersförmedling.

Värdepappersföretagens största kostnadspost var administrationskostnaderna, som år 2011 uppgick till 136 miljoner, dvs. lika mycket som föregående år. En annan stor kostnadspost, provisionskostnaderna, ökade med 4 procent jämfört med året innan och uppgick till 71 miljoner euro.

I Finland verkade i slutet av år 2011 sextio värdepappersföretag som erhållit koncession av Finansinspektionen. Antalet anställda vid värdepappersföretagen uppgick i slutet av år 2011 till 967 personer, vilket var 70 personer färre än året innan. Värdepappersföretagens verksamhetsställen uppgick till 115 stycken.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2011/04/spy_2011_04_2012-04-05_tie_001_sv.html