Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2012, 1000 euroa

  31.3.2011 31.3.2012 Muutos-%
VASTAAVAA      
Käteiset varat 9 753,3 6 476,2 -33,6
Saamiset luottolaitoksilta 69 622,9 75 554,0 8,5
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 9 254,9 9 759,5 5,5
Saamistodistukset 30 135,1 28 938,8 -4,0
Osakkeet ja osuudet 27 414,0 10 537,3 -61,6
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 839,5 5 083,7 176,4
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 19 396,9 16 272,5 -16,1
Johdannaissopimukset 16,5 2 239,0 (X) 1)
Aineettomat hyödykkeet 7 825,2 6 787,4 -13,3
Aineelliset hyödykkeet 7 667,1 7 701,0 0,4
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 150,0 0,0 -100,0
Muut varat 23 908,3 27 585,6 15,4
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 29 145,9 34 705,6 19,1
Laskennalliset verosaamiset 499,2 388,8 -22,1
VASTAAVAA YHTEENSÄ 236 665,6 232 029,4 -2,0
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 81 380,0 93 486,7 14,9
Velat luottolaitoksille 1 000,8 1 064,9 6,4
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 1 787,3 2 571,9 43,9
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 78,2 124,2 58,8
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 23,2 16 606,7 (X)
Muut velat 22 010,8 20 747,6 -5,7
Siirtovelat ja saadut ennakot 53 743,9 51 506,8 -4,2
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 582,0 739,0 27,0
Laskennalliset verovelat 2 153,9 125,6 -94,2
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 46,9 39,1 -16,6
OMA PÄÄOMA 155 238,8 138 503,3 -10,8
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 42 627,7 40 516,6 -5,0
Ylikurssirahasto 7 277,7 7 043,1 -3,2
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 1 572,5 5 551,4 253,0
Vapaat rahastot 46 419,0 41 747,8 -10,1
Edellisten tilikausien voitto/tappio 44 839,5 30 424,3 -32,1
Tilikauden voitto/tappio 12 502,4 13 220,0 5,7
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 236 665,6 232 029,4 -2,0
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1 677,2 5 454,5 225,2
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 1 396,0 0,0 -100,0
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 281,2 5 454,5 (X) 1)
1) (X) suurempi kuin 999,9%

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 15.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2012, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2012/01/spy_2012_01_2012-06-15_tau_003_fi.html