Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.6.2012

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto laskivat ensimmäisellä neljänneksellä 2012

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 67 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot vähenivät 2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Edellisestä neljänneksestä palkkiotuotot vähenivät yli 5 prosenttia. Sijoituspalveluyritysten tuotoista 91 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkein palkkiotuottojen lähde oli omaisuudenhoito, joka tuotti liki 40 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten merkittävin kuluerä oli hallintokulut, joita oli ensimmäisellä neljänneksellä vajaat 34 miljoonaa euroa. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toinen tärkeä kuluerä, palkkiokulut, vähenivät vajaat 3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä oli 17 miljoonaa euroa. Liikevoitto pieneni 2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa maaliskuun 2012 lopussa 56 kappaletta, joista 39 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2012/01/spy_2012_01_2012-06-15_tie_001_fi.html