Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.6.2012

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst sjönk under första kvartalet 2012

Under första kvartalet år 2012 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 67 miljoner euro. Provisionsintäkterna minskade med 2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade provisionsintäkterna med över 5 procent. Av värdepappersföretagens intäkter bestod 91 procent av provisionsintäkter. Den viktigaste intäktskällan för provisionsintäkter var kapitalförvaltning, som genererade nästan 40 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Värdepappersföretagens största kostnadspost var administrationskostnader, som uppgick till något under 34 miljoner euro under första kvartalet. Administrationskostnaderna utgörs till största delen av personalkostnader. En annan viktig kostnadspost, provisionskostnaderna, minskade med något under 3 procent jämfört med året innan.

Värdepappersföretagens rörelsevinst uppgick till 17 miljoner euro under första kvartalet. Rörelsevinsten minskade med 2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Antalet verksamma värdepappersföretag uppgick i slutet av mars 2012 till 56 företag och av dem visade 39 ett positivt rörelseresultat.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 15.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2012/01/spy_2012_01_2012-06-15_tie_001_sv.html