Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Värdepappersföretag 2019, 3:e kvartalet

Värdepappersföretag 2012, 2:a kvartalet

2012
2:a kvartalet
Offentliggöranden