Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 27.9.2012

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liike-voitto laskivat edellisvuodesta huhti-kesäkuussa

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2012 toisella neljänneksellä 70 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot vähenivät 11 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Edellisestä neljänneksestä palkkiotuotot kasvoivat yli 4 prosenttia. Sijoituspalveluyritysten tuotoista 94 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkein palkkiotuottojen lähde oli omaisuudenhoito, joka tuotti yli 40 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten merkittävin kuluerä oli hallintokulut, joita oli toisella neljänneksellä 34 miljoonaa euroa. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toinen tärkeä kuluerä, palkkiokulut olivat vajaat 19 miljoonaa euroa.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto toisella neljänneksellä oli 16 miljoonaa euroa. Liikevoitto pieneni 30 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Edellisestä neljänneksestä liikevoitto pieneni 8 prosenttia. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa kesäkuun 2012 lopussa 57 kappaletta, joista 40 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2012/02/spy_2012_02_2012-09-27_tie_001_fi.html