Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 27.9.2012

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst sjönk från april-juni året innan

Under andra kvartalet år 2012 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 70 miljoner euro. Provisionsintäkterna minskade med 11 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade provisionsintäkterna med över 4 procent. Av värdepappersföretagens intäkter bestod 94 procent av provisionsintäkter. Den viktigaste intäktskällan för provisionsintäkter var kapitalförvaltning, som genererade över 40 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Värdepappersföretagens största kostnadspost var administrationskostnader, som uppgick till 34 miljoner euro under andra kvartalet. Administrationskostnaderna utgörs till största delen av personalkostnader. En annan viktig kostnadspost, provisionskostnaderna, var något under 19 miljoner euro.

Värdepappersföretagens rörelsevinst uppgick till 16 miljoner euro under andra kvartalet. Rörelsevinsten minskade med 30 procent jämfört med motsvarande period året innan. Från föregående kvartal minskade rörelsevinsten med 8 procent. Antalet verksamma värdepappersföretag uppgick i slutet av juni 2012 till 57 företag och av dem visade 40 ett positivt rörelseresultat.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 27.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2012/02/spy_2012_02_2012-09-27_tie_001_sv.html