Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 11.12.2012

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta heinä-syyskuussa

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 68 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat runsaat 9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Edellisestä neljänneksestä palkkiotuotot vähenivät vajaat 4 prosenttia. Sijoituspalveluyritysten tuotoista 93 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkein palkkiotuottojen lähde oli omaisuudenhoito, joka tuotti yli 41 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten merkittävin kuluerä oli hallintokulut, joita oli kolmannella neljänneksellä vajaat 33 miljoonaa euroa. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toinen tärkeä kuluerä, palkkiokulut olivat vajaat 17 miljoonaa euroa.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kolmannella neljänneksellä oli 17 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 36 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Edellisestä neljänneksestä liikevoitto kasvoi vajaat 7 prosenttia. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa syyskuun 2012 lopussa 55 kappaletta, joista 35 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (270,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2012/03/spy_2012_03_2012-12-11_tie_001_fi.html