Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 11.12.2012

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under juli–september från året innan

Under tredje kvartalet år 2012 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 68 miljoner euro. Provisionsintäkterna ökade med drygt 9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade provisionsintäkterna med något under 4 procent. Av värdepappersföretagens intäkter bestod 93 procent av provisionsintäkter. Den viktigaste intäktskällan för provisionsintäkter var kapitalförvaltning, som genererade över 41 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Värdepappersföretagens största kostnadspost var administrationskostnader, som uppgick till något under 33 miljoner euro under tredje kvartalet. Administrationskostnaderna utgörs till största delen av personalkostnader. En annan viktig kostnadspost, provisionskostnaderna, var något under 17 miljoner euro.

Värdepappersföretagens rörelsevinst uppgick till 17 miljoner euro under tredje kvartalet. Rörelsevinsten ökade med 36 procent jämfört med motsvarande period året innan. Från föregående kvartal ökade rörelsevinsten med något under 7 procent. Antalet verksamma värdepappersföretag uppgick i slutet av september 2012 till 55 företag och av dem visade 35 ett positivt rörelseresultat.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 11.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2012/03/spy_2012_03_2012-12-11_tie_001_sv.html