Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 31.12.2012, 1000 euroa

  31.12.2011 31.12.2012 Muutos-%
VASTAAVAA      
Käteiset varat 8 012,3 9 244,0 15,4
Saamiset luottolaitoksilta 80 385,6 103 881,4 29,2
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 6 962,3 10 779,6 54,8
Saamistodistukset 48 988,2 32 858,6 -32,9
Osakkeet ja osuudet 17 906,6 11 021,4 -38,5
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1834,9 223,9 -87,8
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 16 856,7 11 970,7 -29,0
Johdannaissopimukset 1 248,1 568,0 -54,5
Aineettomat hyödykkeet 7 168,5 5 208,1 -27,3
Aineelliset hyödykkeet 7 661,4 5 499,6 -28,2
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 141,0 (Z) 2)
Muut varat 26 307,2 23 488,7 -10,7
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 38 316,1 57 658,0 50,5
Laskennalliset verosaamiset 235,7 342,7 45,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ 261 883,6 272 885,7 4,2
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 96 613,2 101 271,0 4,8
Velat luottolaitoksille 1 772,2 1 378,0 -22,2
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3 197,9 2 998,0 -6,3
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 1 122,5 253,6 -77,4
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 7 702,7 17 680,6 129,5
Muut velat 18 941,0 12 802,9 -32,4
Siirtovelat ja saadut ennakot 63 182,6 62 264,8 -1,5
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 540,0 2 106,0 290,0
Laskennalliset verovelat 154,5 1 787,0 (X) 1)
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 39,4 28,9 -26,6
OMA PÄÄOMA 165 230,3 171 585,7 3,8
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 40 335,6 40 066,0 -0,7
Ylikurssirahasto 7 044,1 7 490,8 6,3
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 4 803,4 4 610,4 -4,0
Vapaat rahastot 42 550,4 43 076,7 1,2
Edellisten tilikausien voitto/tappio 29 123,8 11 210,1 -61,5
Tilikauden voitto/tappio 41 373,0 65 131,7 57,4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 261 883,6 272 885,7 4,2
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1 282,3 6,0 -99,5
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 798,8 6,0 -99,2
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 483,5 0,0 -100,0
1) suurempi kuin 999,9 %
2) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 4.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 31.12.2012, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2012/04/spy_2012_04_2013-04-04_tau_003_fi.html