Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 4.4.2013

Sijoituspalveluyritysten tulokset paranivat vuonna 2012

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 84 miljoonaa euroa vuonna 2012. Liikevoitto kasvoi 19 prosenttia verrattuna vuoteen 2011. Voitollisen liiketuloksen teki 39 sijoituspalveluyritystä vuonna 2012.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto vuosina 1998–2012, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto vuosina 1998–2012, milj. euroa

Palkkiotuottoja sijoituspalveluyrityksille kertyi 305 miljoonaa euroa, mikä on 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Sijoituspalveluyritysten tuotoista lähes 93 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkeimmät palkkiotuottojen lähteet olivat omaisuudenhoito, muut palkkiotuotot ja arvopaperinvälitys.

Sijoituspalveluyritysten suurin kuluerä olivat hallintokulut, joita kertyi vuoden 2012 aikana 142 miljoonaa euroa, eli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Toinen tärkeä kuluerä, palkkiokulut, oli 76 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2012 lopussa Suomessa toimi 57 kappaletta Finanssivalvonnalta toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä. Henkilökuntaa sijoituspalveluyrityksillä oli vuoden 2012 lopussa 1 105 henkilöä, mikä on 132 henkilöä edellisvuotta enemmän. Sijoituspalveluyritysten toimipaikkoja oli 109 kappaletta.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (267,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 4.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2012/04/spy_2012_04_2013-04-04_tie_001_fi.html