Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Värdepappersföretag 2012

2012
4:e kvartalet
Offentliggöranden
3:e kvartalet
Offentliggöranden
2:a kvartalet
Offentliggöranden
1:a kvartalet
Offentliggöranden

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2012/index_sv.html