Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.–31.3.2013, 1000 euroa

  1.1.–31.3.2012 1.1.–31.3.2013 Muutos-%
Palkkiotuotot 67 277,2 73 969,7 9,9
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1 234,9 285,8 -76,9
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 099,9 1 933,5 -7,9
Korkotuotot 470,6 456,3 -3,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 53,2 113,6 113,5
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 9,7 2,0 -79,4
Liiketoiminnan muut tuotot 2 677,5 5 140,0 92,0
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 73 822,9 81 900,9 10,9
Palkkiokulut 17 151,1 18 210,5 6,2
Korkokulut 154,2 327,3 112,3
Hallintokulut 33 575,0 36 825,8 9,7
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 1 020,6 893,6 -12,4
Liiketoiminnan muut kulut 4 693,9 4 723,1 0,6
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0,0 0,0 0,0
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 4,0 13,0 225,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 17 224,0 20 907,6 21,4
Tilinpäätössiirrot 49,0 26,0 -46,9
Tuloverot 4 403,7 5 186,4 17,8
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 12 869,3 15 747,0 22,4
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 350,6 218,7 -37,6
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 13 219,9 15 966,7 20,8

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 13.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.–31.3.2013, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2013/01/spy_2013_01_2013-06-13_tau_002_fi.html