Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 13.6.2013

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under januari-mars från året innan

Under första kvartalet år 2013 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 74 miljoner euro. Provisionsintäkterna ökade med 10 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade provisionsintäkterna med nästan 26 procent. Av värdepappersföretagens intäkter bestod 90 procent av provisionsintäkter. Den viktigaste intäktskällan för provisionsintäkter var kapitalförvaltning, som genererade över 44 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Värdepappersföretagens största kostnadspost var administrationskostnader, som uppgick till något under 37 miljoner euro under första kvartalet. Administrationskostnaderna utgörs till största delen av personalkostnader. En annan viktig kostnadspost, provisionskostnaderna, ökade med 6 procent jämfört med året innan.

Värdepappersföretagens rörelsevinst uppgick till 21 miljoner euro under första kvartalet. Rörelsevinsten ökade med 21 procent jämfört med motsvarande period året innan. Antalet verksamma värdepappersföretag uppgick i slutet av mars 2013 till 56 företag och av dem visade 37 ett positivt rörelseresultat.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2013/01/spy_2013_01_2013-06-13_tie_001_sv.html