Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2013, 1000 euroa

  1.1.- 30.6.2012 1.1.- 30.6.2013 Muutos-%
Palkkiotuotot 138 330,1 152 430,5 10,2
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1 514,3 1 166,1 -23,0
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 3 052,9 2 010,3 -34,2
Korkotuotot 854,5 695,8 -18,6
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 245,6 118,5 -51,8
Suojauslaskennan nettotulos .. .. ..
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 7,0 0,0 -100
Liiketoiminnan muut tuotot 5 421,6 5 948,3 9,7
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 149 427,0 162 369,5 8,7
Palkkiokulut 36 137,6 36 555,5 1,2
Korkokulut 302,1 449,1 48,7
Hallintokulut 67 761,5 69 982,1 3,3
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä (A26) 2 015,1 1 686,1 -16,3
Liiketoiminnan muut kulut 9 871,0 9 226,9 -6,5
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 149,0 0,0 -100
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 31,8 1,8 -94,3
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 33 156,7 44 468,0 34,1
Tilinpäätössiirrot 49,0 36,4 -25,7
Tuloverot 7 116,9 11 107,3 56,1
VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 26 088,7 33 396,9 28,0
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -1 085,6 199,3 -118 1)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 25 003,1 33 596,3 34,4
1) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2013, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2013/02/spy_2013_02_2013-09-26_tau_002_fi.html