Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2013, 1000 euroa

  1.1.- 30.6.2012 1.1.- 30.6.2013 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 7 830,9 12 063,2 54,0
Saamiset luottolaitoksilta 80 721,4 87 345,4 8,2
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 9 186,5 4 352,2 -52,6
Saamistodistukset 29 773,0 28 887,1 -3,0
Osakkeet ja osuudet 10 422,3 8 461,3 -18,8
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 855,4 835,2 -55,0
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 16 531,3 12 792,9 -22,6
Johdannaissopimukset 1 298,2 897,5 -30,9
Aineettomat hyödykkeet 6 249,6 6 945,4 11,1
Aineelliset hyödykkeet 5 409,2 5 170,3 -4,4
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. ..
Muut varat 20 497,6 19 896,6 -2,9
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 36 444,7 33 319,3 -8,6
Laskennalliset verosaamiset 662,0 752,8 13,7
VASTAAVAA YHTEENSÄ 226 882,1 221 719,3 -2,3
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 82 681,0 72 414,4 -12,4
Velat luottolaitoksille 1 204,3 386,6 -67,9
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3 270,8 4 378,0 33,9
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 241,0 91,3 -62,1
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 22 081,2 6 779,0 -69,3
Muut velat 13 090,0 14 274,8 9,1
Siirtovelat ja saadut ennakot 41 968,8 45 703,6 8,9
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 727,0 609,0 -16,2
Laskennalliset verovelat 98,0 192,2 96,1
Tilinpäätössiirtojen kertymä 39,1 27,5 -29,7
OMA PÄÄOMA 144 161,0 149 277,4 3,5
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 40 520,8 37 071,7 -8,5
Ylikurssirahasto 6 991,1 7 417,5 6,1
Arvonkorotusrahasto .. .. ..
Muut sidotut rahastot 576,4 1 567,9 172,0
Vapaat rahastot 46 801,1 46 955,0 0,3
Edellisten tilikausien voitto/tappio 24 268,5 22 605,0 -6,9
Tilikauden voitto/tappio 25 003,1 33 660,3 34,6
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 226 882,1 221 719,3 -2,3
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 550,9 347,0 -37,0
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset .. .. ..
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 550,9 347,0 -37,0

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2013, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2013/02/spy_2013_02_2013-09-26_tau_003_fi.html