Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Värdepappersföretag 2019, 3:e kvartalet

Värdepappersföretag 2013, 3:e kvartalet

2013
3:e kvartalet
Offentliggöranden