Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2013, 1000 euroa

  1.1.- 30.9.2012 1.1.- 30.9.2013 Muutos-%
Palkkiotuotot 205 183 219 326 6,9
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 2 472 1 706 -31,0
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 3 282 2 014 -38,6
Korkotuotot 1 104 1 008 -8,7
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 325 176 -45,9
Suojauslaskennan nettotulos .. .. ..
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 6 0 -100
Liiketoiminnan muut tuotot 8 120 13 514 66,4
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 220 491 237 743 7,8
Palkkiokulut 52 748 53 321 1,1
Korkokulut 577 619 7,3
Hallintokulut 100 130 99 693 -0,4
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä (A26) 2 933 2 500 -14,8
Liiketoiminnan muut kulut 13 884 13 360 -3,8
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 121 0 -100
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 58 2 -96,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 50 040 68 249 36,4
Tilinpäätössiirrot 49 50 2,0
Tuloverot 12 532 16 970 35,4
VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 37 557 51 329 36,7
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 421 247 -41,3
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 37 978 51 576 35,8

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2013, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2013/03/spy_2013_03_2013-12-03_tau_002_fi.html