Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.9.2013, 1000 euroa

  1.1.- 30.9.2012 1.1.- 30.9.2013 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 12 354 3 974 -67,8
Saamiset luottolaitoksilta 78 285 84 157 7,5
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 7 365 4 075 -44,7
Saamistodistukset 34 883 30 217 -13,4
Osakkeet ja osuudet 10 720 7 535 -29,7
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 254 304 -86,5
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 16 554 15 353 -7,3
Johdannaissopimukset 2 124 859 -59,6
Aineettomat hyödykkeet 5 781 6 924 19,8
Aineelliset hyödykkeet 5 202 5 019 -3,5
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. ..
Muut varat 21 972 33 822 53,9
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 38 551 34 786 -9,8
Laskennalliset verosaamiset 1 266 1 619 27,9
VASTAAVAA YHTEENSÄ 237 309 228 643 -3,7
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 82 171 67 045 -18,4
Velat luottolaitoksille 310 46 -85,2
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3 645 3 513 -3,6
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 203 116 -42,6
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 21 058 833 -96,0
Muut velat 13 930 18 278 31,2
Siirtovelat ja saadut ennakot 42 210 43 498 3,1
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 699 553 -20,9
Laskennalliset verovelat 117 207 77,6
Tilinpäätössiirtojen kertymä 38 29 -24,1
OMA PÄÄOMA 155 101 161 569 4,2
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 39 736 34 999 -11,9
Ylikurssirahasto 6 991 7 918 13,3
Arvonkorotusrahasto .. .. ..
Muut sidotut rahastot 4 340 715 -83,5
Vapaat rahastot 43 720 46 586 6,6
Edellisten tilikausien voitto/tappio 22 222 20 254 -8,9
Tilikauden voitto/tappio 38 093 51 098 34,1
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 237 309 228 643 -3,7
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 479 0 -100
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset .. .. ..
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 479 0 -100

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.9.2013, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2013/03/spy_2013_03_2013-12-03_tau_003_fi.html