Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.12.2013

Ökningen av värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst avtog under tredje kvartalet

Under tredje kvartalet år 2013 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 67 miljoner euro. Provisionsintäkterna var oförändrade jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade provisionsintäkterna med 15 procent. Av värdepappersföretagens intäkter bestod 89 procent av provisionsintäkter. Den viktigaste källan för provisionsintäkter var kapitalförvaltning, som genererade över 44 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Förändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal, Mn euro

Förändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal, Mn euro

Värdepappersföretagens största kostnadspost var administrationskostnader, som uppgick till 30 miljoner euro under tredje kvartalet. Administrationskostnaderna utgörs till största delen av personalkostnader. En annan viktig kostnadspost, provisionskostnaderna, uppgick till 17 miljoner euro.

Värdepappersföretagens rörelsevinst uppgick till 24 miljoner euro under tredje kvartalet. Rörelsevinsten ökade med 41 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal var rörelsevinsten oförändrad. Antalet verksamma värdepappersföretag uppgick i slutet av september 2013 till 51 företag och av dem visade 40 ett positivt rörelseresultat.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2013/03/spy_2013_03_2013-12-03_tie_001_sv.html