Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Värdepappersföretag 2019, 3:e kvartalet

Värdepappersföretag 2013, 4:e kvartalet

2013
4:e kvartalet
Offentliggöranden