Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.4.2014

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade med 13 procent år 2013

År 2013 var värdepappersföretagens rörelsevinst 96 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med 13 procent jämfört med år 2012. År 2013 visade 38 värdepappersföretag ett positivt rörelseresultat. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Värdepappersföretagens rörelsevinst åren 1998-2013, milj. euro

Värdepappersföretagens rörelsevinst åren 1998-2013, milj. euro

Värdepappersföretagens provisionsintäkter uppgick till 301 miljoner euro, vilket är 4 miljoner euro mindre än år 2012. Nästan 92 procent av värdepappersföretagens intäkter bestod av provisionsintäkter. De viktigaste källorna för provisionsintäkter var kapitalförvaltning, övriga provisionsintäkter och värdepappersförmedling.

Värdepappersföretagens största kostnadspost var administrationskostnaderna, som år 2013 uppgick till 133 miljoner euro, dvs. 6 procent mindre än föregående år. Den näststörsta kostnadsposten var provisionskostnaderna, som uppgick till 75 miljoner euro. Övriga rörelsekostnader uppgick till 17 miljoner euro.

I slutet av år 2013 verkade i Finland 53 värdepappersföretag som erhållit koncession av Finansinspektionen. Sex värdepappersföretag lade ned sin verksamhet och fyra inledde sin verksamhet år 2013. Antalet anställda vid värdepappersföretagen uppgick i slutet av år 2013 till 994 personer, vilket är 161 personer färre än året innan. I slutet av perioden hade värdepappersföretagen 114 verksamhetsställen.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2013/04/spy_2013_04_2014-04-03_tie_001_sv.html