Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2014
Korkotuotot 275
Korkokulut 116
RAHOITUSKATE 158
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) 5
Osinkotuotot 1 782
Palkkiotuotot 81 786
(Palkkiokulut) 19 482
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 67
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 320
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto -10
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 91
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot -
Muut liiketoiminnan tuotot 6 188
(Muut liiketoiminnan kulut) 3 668
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 67 227
(Hallintokulut) 36 431
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 22 340
josta: Muut hallintokulut 14 091
(Poistot) 763
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -22
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) -
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista -
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 130
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä 3
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 29 929
(Tilinpäätössiirrot) -150
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 5 476
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 24 603
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen -411
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 24 192

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2014/01/spy_2014_01_2014-07-31_tau_001_fi.html