Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten hallintokulujen erittely 1.1.- 30.6.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014
HALLINTOKULUT, yhteensä 36 431 71 883
1. Henkilöstökulut 22 341 43 101
1.1 Palkat ja palkkiot 17 848 35 106
1.2 Henkilösivukulut 4 493 7 995
2. Muut hallintokulut 14 090 28 782
2.1 Toimistokulut 1 267 2 965
2.2 ATK-kulut 4 306 8 707
2.3 Yhteyskulut 628 1 254
2.4 Edustus- ja markkinointikulut 1 562 3 173
2.5 Tutkimus- ja kehittämiskulut 9 24
2.6 Muut henkilökulut (kuin henkilöstökulut) 1 225 1 674
2.7 Muut hallinnon kulut 5 092 10 985

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten hallintokulujen erittely 1.1.- 30.6.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2014/02/spy_2014_02_2014-10-08_tau_003_fi.html