Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 8.10.2014

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta huhti-kesäkuussa

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2014 toisella neljänneksellä 85 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat 10 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot kasvoivat 4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten merkittävin kuluerä oli hallintokulut, joita oli toisella neljänneksellä 36 miljoonaa euroa. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toinen tärkeä kuluerä, palkkiokulut olivat 21 miljoonaa euroa, lisäys oli 13 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli vuoden toisella neljänneksellä 29 miljoonaa euroa, mikä on 34 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna liikevoitto laski 2 prosenttia. Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 236 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 6,3 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 66 prosenttia. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa kesäkuun 2014 lopussa 56 kappaletta, joista 41 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 8.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2014/02/spy_2014_02_2014-10-08_tie_001_fi.html