Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 8.10.2014

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under april–juni från året innan

Under andra kvartalet år 2014 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 85 miljoner euro. Provisionsintäkterna ökade med 10 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade provisionsintäkterna med 4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Värdepappersföretagens största kostnadspost var administrationskostnader, som uppgick till 36 miljoner euro under andra kvartalet. Administrationskostnaderna utgörs till största delen av personalkostnader. En annan viktig kostnadspost, provisionskostnaderna, uppgick till 21 miljoner euro, vilket var en ökning med 13 procent från året innan.

Under årets andra kvartal uppgick värdepappersföretagens rörelsevinst till 29 miljoner euro, vilket är 34 procent mer än året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade rörelsevinsten med 2 procent. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 236 miljoner euro. Balansräkningarna ökade med 6,3 procent från föregående år. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 66 procent. Antalet verksamma värdepappersföretag uppgick i slutet av juni 2014 till 56 företag och av dem visade 41 ett positivt rörelseresultat.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 8.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2014/02/spy_2014_02_2014-10-08_tie_001_sv.html