Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten hallintokulujen erittely 1.1.- 30.9.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014 1.1.- 30.9.2014
HALLINTOKULUT, yhteensä 36 632 71 883 104 390
1. Henkilöstökulut 22 458 43 101 62 908
1.1 Palkat ja palkkiot 17 945 35 106 51 165
1.2 Henkilösivukulut 4 513 7 995 11 741
2. Muut hallintokulut 14 174 28 782 41 482
2.1 Toimistokulut 1 280 2 965 4 128
2.2 ATK-kulut 4 307 8 707 13 359
2.3 Yhteyskulut 655 1 254 1 833
2.4 Edustus- ja markkinointikulut 1 574 3 173 4 535
2.5 Tutkimus- ja kehittämiskulut 9 24 29
2.6 Muut henkilökulut (kuin henkilöstökulut) 1 229 1 674 2 399
2.7 Muut hallinnon kulut 5 120 10 985 15 200

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten hallintokulujen erittely 1.1.- 30.9.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2014/03/spy_2014_03_2015-01-08_tau_003_fi.html