Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten hallintokulujen erittely 1.1.- 31.12.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014 1.1.- 30.9.2014 1.1.- 31.12.2014
HALLINTOKULUT, yhteensä 36 632 71 883 104 389 147 500
1. Henkilöstökulut 22 458 43 101 62 907 88 323
1.1 Palkat ja palkkiot 17 945 35 106 51 165 71 896
1.2 Henkilösivukulut 4 513 7 995 11 741 16 427
2. Muut hallintokulut 14 174 28 782 41 483 59 175
2.1 Toimistokulut 1 280 2 965 4 128 5 604
2.2 ATK-kulut 4 307 8 707 13 359 17 813
2.3 Yhteyskulut 655 1 254 1 833 2 249
2.4 Edustus- ja markkinointikulut 1 574 3 173 4 535 6 236
2.5 Tutkimus- ja kehittämiskulut 9 24 29 32
2.6 Muut henkilökulut (kuin henkilöstökulut) 1 229 1 674 2 399 3 808
2.7 Muut hallinnon kulut 5 120 10 985 15 200 23 433

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 16.04.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten hallintokulujen erittely 1.1.- 31.12.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2014/04/spy_2014_04_2015-04-16_tau_003_fi.html