Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.4.2015

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto 127 miljoonaa vuonna 2014

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 127 miljoonaa euroa vuonna 2014. Liikevoitto kasvoi 31 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2013. Tiedot käy ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja sijoituspalveluyrityksille kertyi 361 miljoonaa euroa, mikä on 60 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2013. Palkkiokuluja kertyi 86 miljoonaa euroa, mikä on 11 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Korkotuotot ja korkokulut

Korkotuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa, mikä on 27 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 141 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Korkokulut kasvoivat 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Hallinto- ja liiketoiminnan kulut

Sijoituspalveluyritysten suurin kuluerä olivat hallintokulut, joita kertyi vuoden 2014 aikana 148 miljoonaa euroa, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Hallintokuluista henkilöstökulut olivat 88 miljoonaa euroa eli 60 prosenttia koko hallintokuluista. Liiketoiminnan muut kulut olivat 22 miljoonaa euroa, niissä kasvua oli 5 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 293 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 16,3 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 65,2 prosenttia.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2014 lopussa 57 kappaletta, joista 42 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (250,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.04.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2014/04/spy_2014_04_2015-04-16_tie_001_fi.html