Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2015, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2015
Korkotuotot 354
Korkokulut 126
RAHOITUSKATE 228
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa)
Osinkotuotot 189
Palkkiotuotot 102 511
(Palkkiokulut) 25 098
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 65
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 1 143
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 86
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 321
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot
Muut liiketoiminnan tuotot 7 137
(Muut liiketoiminnan kulut) 3 804
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 82 778
(Hallintokulut) 40 777
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 23 210
josta: Muut hallintokulut 17 567
(Poistot) 787
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -23
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista)
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 61
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 41 176
(Tilinpäätössiirrot) -861
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 7 395
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 34 642
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen -237
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 34 405

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2015/01/spy_2015_01_2015-08-31_tau_001_fi.html