Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 31.3.2015, tusen euro

  1.1.- 31.3.2015
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 40 333
1. Personalkostnader 23 108
1.1 Löner och arvoden 18 830
1.2 Personalbikostnader 4 279
2. Övriga administrationskostnader 17 225
2.1 Kontorskostnader 1 958
2.2 IT-kostnader 4 809
2.3 Kommunikationskostnader 966
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 1 592
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 3
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 899
2.7 Övriga administrativa kostnader 6 998

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 31.3.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2015/01/spy_2015_01_2015-08-31_tau_003_sv.html