Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 31.8.2015

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuodesta tammi–maaliskuussa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 41 miljoonaa euroa vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä on 11 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2009–2015, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2009–2015, milj. euroa

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja sijoituspalveluyrityksille kertyi 103 miljoonaa euroa, mikä on 20 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2014 vastaavana ajankohtana. Palkkiokuluja kertyi 25 miljoonaa euroa, mikä on runsaat viisi miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Korkotuotot ja korkokulut

Korkotuotot olivat vajaat puoli miljoona euroa, mikä on 26 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja 46 prosenttia vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Korkokulut kasvoivat runsaat 8 prosenttia edellisen vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna.

Hallinto- ja liiketoiminnan kulut

Sijoituspalveluyritysten suurin kuluerä olivat hallintokulut, joita kertyi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 41 miljoonaa euroa, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Hallintokuluista henkilöstökulut olivat 23 miljoonaa euroa eli 57 prosenttia koko hallintokuluista. Liiketoiminnan muut kulut olivat 4 miljoonaa euroa ja ne olivat lähes edellisen vuoden vastaavan neljänneksen tasolla.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 273 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 20,8 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 58,5 prosenttia.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen lopussa 56 kappaletta, joista 42 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (240,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 31.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2015/01/spy_2015_01_2015-08-31_tie_001_fi.html