Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten hallintokulujen erittely 1.1.- 30.9.2015, 1000 euroa (Korjattu 13.4.2016)

Korjattu 13.4.2016. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
  1.1.- 30.9.2015
HALLINTOKULUT, yhteensä 143 216 1)
1. Henkilöstökulut 83 037
1.1 Palkat ja palkkiot 67 613
1.2 Henkilösivukulut 15 424
2. Muut hallintokulut 60 179
2.1 Toimistokulut 5 285
2.2 ATK-kulut 16 543
2.3 Yhteyskulut 2 721
2.4 Edustus- ja markkinointikulut 5 219
2.5 Tutkimus- ja kehittämiskulut 6
2.6 Muut henkilökulut (kuin henkilöstökulut) 3 096
2.7 Muut hallinnon kulut 27 309
1) Tuloslaskelman hallintokulut eroavat liitetaulukko 3. hallintokulujen erittelystä, koska sijoituspalveluyritykset voivat ilmoittaa osan hallintokuluista ‘Muut liiketoiminnan kulut’ erässä.

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 17.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten hallintokulujen erittely 1.1.- 30.9.2015, 1000 euroa (Korjattu 13.4.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2015/03/spy_2015_03_2015-12-17_tau_003_fi.html