Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.12.2015

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta heinä-syyskuussa 2015

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 28 miljoonaa euroa vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Edelliseen neljännekseen verrattuna liikevoitto laski 12 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2009–2015, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2009–2015, milj. euroa

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuotot olivat vuoden kolmannella neljänneksellä 93 miljoonaa euroa, mikä on 11 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2014 vastaavana ajankohtana. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot laskivat 17 miljoonaa euroa. Palkkiokuluja kertyi 23 miljoonaa euroa, mikä on 2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokulut laskivat 3 miljoonaa euroa.

Korkotuotot ja korkokulut

Korkotuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa. Korkotuotot lähes kaksinkertaistuivat edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Korkokuluja oli kolmannella neljänneksellä 0,1 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 32 prosenttia edellisen vuoden neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna korkokulut laskivat 7 prosenttia.

Hallinto- ja liiketoiminnan kulut

Sijoituspalveluyritysten suurin kuluerä olivat hallintokulut, joita kertyi vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä 50 miljoonaa euroa, mikä on 18 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin ja edelliseen neljännekseen verrattuna 7 miljoonaa euroa enemmän. Hallintokuluista henkilöstökulut olivat 28 miljoonaa euroa eli 55 prosenttia koko hallintokuluista. Liiketoiminnan muut kulut olivat vajaa 8 miljoonaa euroa mikä on vajaa 3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 336 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 33 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 69 prosenttia.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2015 kolmannen neljänneksen lopussa 59 kappaletta, joista 48 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (250,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2015/03/spy_2015_03_2015-12-17_tie_001_fi.html